אבחון דידקטי

הגדרת תפקיד המאבחן

נושא האבחון הדידקטי  חדש יחסית , וזוהי השנה השנייה שלנו בשיבוץ מאבחנים דידקטיים בתוך כותלי ביה"ס .  בבתי הספר ששובצו בהם מאבחנים דידקטיים בשנה שעברה נצפה שינויי בתפיסת נושא לקות הלמידה ע"י צוות המורים , ההורים וכו' . המאבחן יכול לתרום במספר תחומים :

 1. השתתפות בישיבות של וועדות השילוב הבית ספריות , לשם דיון במקרים של תלמידים ליקויי למידה.

 2. פיתוח המודעות  בביה"ס לגבי נושא לקות הלמידה  ע"י העברת הרצאות , השתלמויות  למורים , להורים  וכו'

 3. השתתפות בישיבות  הצוות הבין מקצועי לשם דיון במקרים של תלמידים ליקויי /למידה שמומלצים להעברה  מכיתת הליקוי למידה לכיתה הרגילה   (שילוב)

 4. אבחון תלמידים מתקשים  מבחינה לימודית , שמגלים יכולת אינטלקטואלית בתחום הממוצע ומעלה, ובניית תכנית טיפולית לימודית עבורם .

תנאי העבודה של המאבחן

 1. שעות העבודה של המאבחן הן רצופות ללא הפסקות של ה 5 דקות .

 2. היקף שעת אבחון דומה להיקף שעת הוראה ( 45 דקה ).

 3. המאבחן יקבל את שעות ההכנה שלו, או בסוף היום או בהתחלתו.

 4. חשוב  שביה"ס יסדר חדר קבוע  מראש  למאבחן .

 5. הדפסת הדו"ח המסכם של האבחון הדידקטי היא באחריות מזכירות ביה"ס.

 6. שעות העבודה של המאבחן גמישות , כלומר ניתן שהמאבחן יעבוד אחרי צהרים במקום שעות הבוקר באותו יום שמתכנן בו להעביר הרצאות, סדנאות  וכו' במסגרת עבודתו בביה"ס (הכל  יתואם מראש עם מנהל ביה"ס). 

 7. מאבחן אין ביכולתו להיות תורן בביה"ס מכיוון ששעות העבודה שלו הן רצופות .

 

תהליך הפניית תלמיד לאבחון הדידקטי (בתוך כותלי ביה"ס)

 

 

 

 

Comments