הגישה השיקומית- Trombly, Hagedorn, Dutton.

 

שיקום- תהליך שיחזור יכולתו של הפרט לבצע פעילויות תפקודיות כאשר היכולת הופרעה או הוגבלה על ידי חסרים קוגניטיבים, פיזים או מנטאלים.                                                       

הגישה השיקומית

§     למרות הפגיעה הפיסית, לאדם יש פוטנציאל תפקודי. הוא יכול לחזור ולהיות עצמאי ולתפקד בחברה במידת האפשר.

§     הגישה השיקומית מיושמת כאשר תהליך ההחלמה הסתיים או שאינו אפשרי.

§     במידה והפרט נאלץ לחיות עם המגבלה, משפרים תפקודו העצמאי בעזרת עזרים שונים, שיטות פיצוי לביצוע הפעילות והתאמה של הסביבה כך שהפרט יוכל לתפקד בחברה ובחיי היום יום באופן יעיל.

 

מושגים

§     ליקוי  (Impairment)  - חסר או אב-נורמאליות של מרכיב או תיפקוד פסיכולוגי, פיסיולוגי או אנטומי.

§מוגבלות  (Disability)-חוסר יכולת לבצע פעילות באופן או בטווח הנחשב לנורמאלי.

§נכות (Handicap)-  נכות. חוסר,מום,עכבה של האדם, הנגרם כתוצאה מליקוי או מגבלה, המגבילים מימוש תפקיד נורמלי עבור האדם.

 המושג כולל את המשמעות הסובייקטיבית שמייחס אדם למוגבלותו ותחושת הקיפוח והנחיתות הנובעת מכך. (מושפעת מערכים ונורמות תרבותיים וחברתיים).

בסיסי ידע- מדעים פיזיקאלים ורפואה, פסיכולוגיה, תיאוריות למידה .

מטרה עיקרית- ללמד את המטופל לפצות עצמו על חסר שנגרם עקב פגיעה או מחלה, ולהביאו למקסימום עצמאות.

מושגי יסוד

             שיקום- חזרה ליכולת הקוגניטיבית, פיזית, מנטאלית, חברתית, כלכלית ומקצועית האפשריות לפרט, תוך שימור הערך העצמי, הכבוד, הסיפוק והתכליתיות שבחיים.

             פיצוי- קומפנסציה- שימוש ביכולות הקימות והסתגלות לשיטות חדשות כדי להתגבר על חוסר יכולת להיות עצמאי או לתפקד בתחום מסוים.

             עצמאות- עמידה ברשות עצמו "אי תלות" באחרים.

             ביצוע עיסוקי- occupational performance-כל מה שהאדם עושה וקשור לחובותיו, תפקידיו או סיפוק צרכיו.

 

הנחות עיקריות

-              הפיצוי הוא תהליך מלמד ותורם לתפקוד.

-              פעילות מכוונת ונכונה מביאה לשיפור בתפקודים ועוזרת בתחושת המציאות, מחזקת מוטיבציה והשגיות בתחומים שונים . כמו כן הפעילות משפרת אינטראקציה עם אנשים וסביבה פיזית.

-         ההתמקדות הינה באימון ובהכשרת האדם לשימוש בטכניקות מיוחדות, עזרים מיוחדים, שיטות פיצוי והתאמת סביבה, לשם    עצמאות.

 

-              המוגבלות הפיזית משתקפת בכל תחומי החיים של הפרט בהיבטים פיזים ונפשיים.

-              המוטיבציה של החולה, תגובתו הרגשית לפגיעה ותיפקדו מושפעים ממידת הפגיעה, גיל, שלב התפתחותי, יכולת קודמת, הישגים, סגנון חיים, סטטוס, תפיסת עצמו, אחראיות, תמיכת הסובבים אותו ועניין.

 

שיקום קוגניטיבי

§    שיקום קוגניטיבי הוא הדרך לשפר ולהרחיב את יכולת העיבוד הקוגניטיבי של האדם, על מנת שיוכל להשתמש באינפורמציה המתקבלת מהסביבה לצורך שיפור התיפקוד היום יומי.

§    חלק מהגישות השיקומיות הקוגניטיביות יתיחסו לשיפור המרכיבים האישיים של האדם, ואחרות ישימו דגש על התאמת הסביבה לצרכי האדם.

 

שיקום חולי נפש

§     שיקום המרכיבים הפסיכוסוציאלים מתבסס על תיפקוד במסגרת הסביבה. תפקיד המרפא בעיסוק במסגרת זו הוא לקדם הסתגלות וללמד כיצד לשקם את רוטינות העיסוק של המטופל, תוך סיפוק מגוון אסטרטגיות הסתגלות לאבדן התיפקודי הקשור במחלה.

§     הטיפול מתייחס לתפיסה של התנהגויות בלתי ורבאליות, למידת מיומנויות דרך התנסות, פיתוח מיומנויות אינטראקציה עם אחרים תוך התפתחות מודעות עצמית, מציאת החלק הבריא של החולה במסגרת עיסוקית.

שיקום פיזיקאלי

§     מגוון פתולוגיות כגון:

            §   כויות

            §   מחלות פרקים

            §   שיקום אורטופדי: קטיעות, פרק ירך, גב

            §   ארוע מוחי CVA-

            §   מחלות ניווניות

         §פגיעות חוט שדרה

§     התערבות שיקומית במקרים בהם טיפול רפואי/ ניתוחי של ליקוי אינו אפשרי או שאינו פותר את הבעיה.

§     הגישה השיקומית בתחום הפיזיקאלי מתבססת על שיטות פיצוי (compensation  ), אביזרים תומכים, והתאמת הסביבה לצרכי המטופל.

§רמת המוטיבציה של האדם משפיעה על מידת העצמאות אותה ירכוש.

§השיקום מערב תהליך של למידה, ולכן דרושות מיומנויות קוגניטיביות ללימוד וליישום שיטות הפיצוי.     

   מוטיבציה מאפשרת לאדם השתתפות מלאה בתהליך הלמידה

§הסביבות בהן מבצע האדם פעילויות יום- יומיות משפיעות על מוטיבציית האדם לעצמאות.

 

תהליך ההערכה

§           מטרה: להעריך את תיפקודו של הפרט בטיפול עצמי, עבודה ופנאי.

§           עצמאות ב ADL

§           כישורים סנסומוטורים

§           כישורים קוגניטיבים

§           מצב פסיכו סוציאלי

§           גורמים הקשורים לסטטוס התפקודי של האדם:

                     מאפייני הסביבות שבהן האדם מתפקד

                     מקורות כספיים וציוד שבהם הפרט משתמש

                     רמה של הדרכה ועזרה הנגישות לאדם

                     ציפיות התפתחותיות לביצוע של הפרט

                     מרכיבי תפקוד שחסרים או מגבילים תפקוד

 

עקרונות טיפול

             אימון ולימוד טיפול עצמי

             רכישה ואימון בשימוש באמצעי עזר

             שיטות לשימור אנרגיה וטכניקות להקלת העבודה

             שימוש בפעילויות טרום מקצועיות

             אימון והדרכה לשימוש בפרותזות וסדים

             שיפור ניידות

             שינויי דיור

             שימוש באמצעי תקשורת וטכנולוגיה

             פעילויות ושיחות לשם עזרה בקבלת המצב החדש וכן להנעה לשיפור מוטיבציה ואינטראקציות חברתיות.

§    משפחת החולה מהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך, המטפל מלמד את האדם לזהות/ להשתמש ביכולות שנשארו לו- בדרכים מסתגלות.

§    החולה לומד לפצות עצמו בעזרת עזרים, סדים, תרגול ואימון של מטלות ספציפיות שהם חלק מהתפקודים הנדרשים ממנו.

 

שלושת התנאים הבסיסיים לטיפול:סביבה- מוטיבציה- יכולות קוגנטיביות (יכולות למידה).

 

מטרות טיפול!!!!!

 

1. פיתוח נגישות לתינוק במהלך הלילה.

     א- התאמת מיטה למוגבלויותיה של אליסון כך שתוכל להוציא ולהכניס תינוק בכוחות עצמה פעמיים בלילה.

     ב- אליסון תרים בובה במשקל תינוק באמצעות פיה 5 פעמים ביום.

 2. שיפור התפקוד במטבח לשם הכנת ארוחות.

     א- התאמת תנור למוגבלויותיה של אליסון כך שתוכל לתפעל אותו בכוחות עצמה פעמיים ביום.

     ב- אליסון תערבב תבשיל במחבת באמצעות כף שתחזיק בפיה פעמיים ביום.

 
Comments