חוברת מבטים

מבטים

"מבטיםהיא חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בסביבה הטבעית של הגן. היא מיועדת לגננות ולאנשי מקצוע נוספים העובדים בגני ילדים.
 

להלן מצגת על החוברת.

  "מבטים"- מצגת.

Comments