סייעת רפואית לילדים בעלי צרכים מיוחדים

לידת ילד הלוקה במחלות או בתסמונות המלוות בפיגור נכות או ליקוי התפתחותי בבית החולים קיימת תשתית טיפולית תומכת לסיוע למשפחות להתמודד עם לידת ילד עם צרכים מיוחדים. צוות המונה רופא מומחה ברפואת ילדים, אחות ועובדת סוציאלית של ביה"ח תומך בהורי הילוד מרגע קביעת האבחנה וההודעה על כך דרך יצירת קשר עם שירותי הקהילה להמשך טיפול ועד למציאת פתרון הולם לבעיות הייחודיות של הילוד ומשפחתו.

מכונים להתפתחות הילד:

בכל המכונים להתפתחות הילד פועלים עובדים סוציאליים כחלק מהצוות הרב מקצועי של המכון. טיפולי העבודה הסוציאלית כלולים בסל השירותים בתחום התפתחות הילד.

סייעות רפואיות לילדים עם צרכים רפואיים במערכת החינוך הרגילה:

השתתפות במימון סייעת רפואית לילדים מגיל 5 ומעלה הלומדים במסגרות החינוך הרגיל וזקוקים לטיפולים מיוחדים במהלך הלימודים

הפעולות המזכות במתן שרות סייעות הינן:

  • מתן חמצן.

  • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום

  • האכלה ממושכת בגין ליקוי פיזי, שעה ויותר

  • צנתור שלפוחית השתן.

  • הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום.

אופן הפנייה:

באמצעות עובדת סוציאלית בלשכת הבריאות הקרובה למקום מגורייך או שרותי הרווחה העירוניים או מחלקת החינוך העירונית. לפנייה יש לצרף חוות דעת רפואית על הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד בביה"ס, דו"ח פסיכו-סוציאלי, אישור על קבלת קצבת נכות. ההחלטה מתקבלת בוועדה ייעודית הכוללת רופא, אחות מוסמכת ועובדת סוציאלית. החלטות הוועדה מועברות לגורם המפנה ולמשפחה.

* ההשתתפות במימון הסייעת ע"י משרד הבריאות כפוף למסגרת התקציבית. השירות אינו כלול בסל הבריאות.

* פניות חדשות ומחודשות – יש לפנות עד סוף שנת הלימודים.

Comments