הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

27 בנוב׳ 2017, 1:31 דועא שומלי צרף את טופס דיווח על ביצוע שעות.pdf ל-ילדים חולים
27 בנוב׳ 2017, 1:31 דועא שומלי צרף את טופס בקשה לשעות תמיכה לתלמידים חולים בתיכון.pdf ל-ילדים חולים
27 בנוב׳ 2017, 1:31 דועא שומלי צרף את ויתור על חסיון המידע החינוכי לגבי פרטים מזהים לצורך הגשה לבחינות הבגרות.pdf ל-ילדים חולים
27 בנוב׳ 2017, 1:31 דועא שומלי צרף את בקשה למערך התאמות בדרכי היבחנות בבחינת הבגרות לילדים חולדים מחלה מתמשכת .pdf ל-ילדים חולים
27 בנוב׳ 2017, 1:31 דועא שומלי צרף את בקשה לאישור היבחנות במסגרת ביתית.pdf ל-ילדים חולים
27 בנוב׳ 2017, 1:31 דועא שומלי צרף את בגרויות כנס מומחיות תחום 8.11.2017 ptx.pdf ל-ילדים חולים
27 בנוב׳ 2017, 1:31 דועא שומלי מחק קובץ מצורף ויתור סודיות בגרויות.PNG מ-ילדים חולים
27 בנוב׳ 2017, 1:31 דועא שומלי מחק קובץ מצורף בקשה להתאמות לדרכי הבחנות ילדים חולים.PNG מ-ילדים חולים
27 בנוב׳ 2017, 1:30 דועא שומלי מחק קובץ מצורף בקשה לאישור הבחנות במסגרת ביתית.docx מ-ילדים חולים
27 בנוב׳ 2017, 1:30 דועא שומלי מחק קובץ מצורף בקשה לאישור היבחנות במסגרת החינוכית בבית חולים.pdf מ-ילדים חולים
27 בנוב׳ 2017, 1:25 דועא שומלי צרף את טופס בקשה לחופשה גמישה.docx ל-טפסים רלוונטיים
27 בנוב׳ 2017, 1:24 דועא שומלי מחק קובץ מצורף טופס בקשה לחופשה גמישה.docx מ-טפסים רלוונטיים
26 בנוב׳ 2017, 23:25 דועא שומלי מחק קובץ מצורף בקשה להבחן בבית.PNG מ-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2017, 23:25 דועא שומלי מחק קובץ מצורף בקשה להבחן בבית.PNG מ-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2017, 23:24 דועא שומלי צרף את ויתור סודיות בגרויות.PNG ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2017, 23:24 דועא שומלי צרף את בקשה להתאמות לדרכי הבחנות ילדים חולים.PNG ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2017, 23:24 דועא שומלי צרף את בקשה להבחן בבית.PNG ל-ילדים חולים
9 בנוב׳ 2017, 2:22 Taufek mahajna צרף את סיכום אבחון שפה לילדי גן.docx ל-קלנאי תקשורת
9 בנוב׳ 2017, 2:11 Taufek mahajna צרף את טבלת סיכום מיומנויות שפתיות.docx ל-קלנאי תקשורת
9 בנוב׳ 2017, 2:08 Taufek mahajna צרף את חוברת קווים מנחים.pdf ל-קלנאי תקשורת
9 בנוב׳ 2017, 2:07 Taufek mahajna צרף את דף יצירת קשר עם מחנכת גננת גורמים מטפלים.docx ל-קלנאי תקשורת
9 בנוב׳ 2017, 2:06 Taufek mahajna צרף את דוח סיכום טיפול משותף.docx ל-קלנאי תקשורת
18 באוק׳ 2017, 23:48 דועא שומלי צרף את תלכ.docx ל-מתמטיקה
10 באוק׳ 2017, 22:32 דועא שומלי צרף את 200.png ל-קלנאי תקשורת
10 באוק׳ 2017, 22:24 דועא שומלי יצר את קלנאי תקשורת

ישנים יותר | חדש יותר