הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

26 בנוב׳ 2018, 23:26 דועא שומלי מחק קובץ מצורף ויתור על חסיון המידע החינוכי לגבי פרטים מזהים לצורך הגשה לבחינות הבגרות.pdf מ-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 23:14 דועא שומלי מחק קובץ מצורף דוח חצי שנתי תלמידים חולים בביתם (7).xlsx מ-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 23:12 דועא שומלי מחק קובץ מצורף דיווח על תלמידים החולים מ-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:55 דועא שומלי צרף את דוח חצי שנתי תלמידים חולים בביתם (7).xlsx ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:55 דועא שומלי צרף את בקשה לשעות תמיכה לילדים חולים (1).pdf ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:55 דועא שומלי צרף את טופס 16 א הבחנות בבית (1).pdf ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:55 דועא שומלי צרף את מסמך הנחיות תשעט (1) (2).pdf ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:55 דועא שומלי צרף את הסכמה למתן תמיכה לימודית בנוכחות אדם בוגר מטעמו של ההורה במקום נוכחות ההורה.pdf ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:54 דועא שומלי צרף את ויתור סודיות חינוכי טיפולי (1).pdf ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:54 דועא שומלי צרף את טופס 19 התאמות.pdf ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:54 דועא שומלי צרף את טופס 17 ויתור חסיון מידע להגשה בגרות (1).pdf ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:54 דועא שומלי צרף את טופס בקשה לשעות חולים חטיבה עליונה.pdf ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:54 דועא שומלי צרף את טופס הודעה על הפסקת תמיכה לימודית לתלמידים חולים החוזרים ללימודים סדירים בביהס בקהילה - מתוך חוזר מנכל (1).pdf ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:54 דועא שומלי צרף את תחא לתלמיד חולה בביתו.docx ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:54 דועא שומלי צרף את מכתב למנהל המסגרת החינוכית (1).pdf ל-ילדים חולים
26 בנוב׳ 2018, 22:54 דועא שומלי צרף את מצגת עדכון נהלים תשעט (1).pdf ל-ילדים חולים
11 בנוב׳ 2018, 23:50 דועא שומלי צרף את מיפוי מבחן חשבון והנדסה - כיתה ה.xls ל-מתמטיקה
11 בנוב׳ 2018, 23:49 דועא שומלי צרף את מיפוי מבחן חשבון והנדסה - כיתה ד.xls ל-מתמטיקה
11 בנוב׳ 2018, 23:49 דועא שומלי צרף את מיפוי מבחן חשבון והנדסה - כיתה ג.xls ל-מתמטיקה
11 בנוב׳ 2018, 23:49 דועא שומלי צרף את מיפוי מבחן חשבון והנדסה - כיתה ב.xls ל-מתמטיקה
11 בנוב׳ 2018, 23:49 דועא שומלי צרף את מבדק ד.doc ל-מתמטיקה
11 בנוב׳ 2018, 23:49 דועא שומלי צרף את מבדק + מיפויי כיתה א.doc ל-מתמטיקה
11 בנוב׳ 2018, 23:49 דועא שומלי צרף את כיתה ה.doc ל-מתמטיקה
11 בנוב׳ 2018, 23:49 דועא שומלי צרף את כיתה ג.doc ל-מתמטיקה
11 בנוב׳ 2018, 23:49 דועא שומלי צרף את כיתה ב.doc ל-מתמטיקה

ישנים יותר | חדש יותר