הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

1 באוק׳ 2021, 2:40 עריכה של טפסים רלוונטים על ידי ד ש
1 באוק׳ 2021, 2:40 טפס.png צורף ל-טפסים רלוונטים על ידי ד ש
1 באוק׳ 2021, 2:38 הדף טפסים רלוונטים נוצר על ידי ד ש
1 באוק׳ 2021, 2:37 טפסים רלוונטים.pdf צורף על ידי ד ש אל רמה עליונה
1 באוק׳ 2021, 2:32 עריכה של الصفحة الرئيسية על ידי ד ש
1 באוק׳ 2021, 2:31 עריכה של الصفحة الرئيسية על ידי ד ש
7 בספט׳ 2021, 22:46 בקשה לשעות חולים חטב.pdf צורף ל-ילדים חולים על ידי ד ש
7 בספט׳ 2021, 22:46 החינוך המיוחד בחטיבה העליונה תשפב.pdf צורף ל-ילדים חולים על ידי ד ש
7 בספט׳ 2021, 22:46 בקשה לשעות חולים תשפב.pdf צורף ל-ילדים חולים על ידי ד ש
7 בספט׳ 2021, 22:34 הקובץ המצורף מסמך ההנחיות תשעז.doc נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:34 הקובץ המצורף מכתב למנהל המסגרת החינוכית (1).pdf נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:34 הקובץ המצורף בגרויות כנס מומחיות תחום 8.11.2017 ptx.pdf נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף תחא לתלמיד חולה בביתו.docx נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף קדימה מדע מכתב למסגרות.doc נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף קדימה מדע מכתב להורים-.doc נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף טופס פניה לקבלת שירותי חינוך לילדים חולים בביתם - תשעז קדימה מדע.pdf.pdf נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף קדימה מדע מכתב למסגרות.doc נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף טופס הודעה על הפסקת תמיכה לימודית לתלמידים חולים החוזרים ללימודים סדירים בביהס בקהילה - מתוך חוזר מנכל (1).pdf נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף טופס הודעה על הפסקת תמיכה לימודית לתלמידים חולים החוזרים.pdf נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף קדימה מדע מכתב להורים-.doc נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף טופס פניה לקבלת שירותי חינוך לילדים חולים בביתם - תשעז קדימה מדע.pdf.pdf נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף טופס הודעה על הפסקת תמיכה לימודית לתלמידים חולים החוזרים ללימודים סדירים בביהס בקהילה - מתוך חוזר מנכל (1).pdf נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:32 הקובץ המצורף טופס הודעה על הפסקת תמיכה לימודית לתלמידים חולים החוזרים.pdf נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:31 הקובץ המצורף טופס הודעה על הפסקת תמיכה לימודית לתלמידים חולים החוזרים ללימודים סדירים בביהס בקהילה - מתוך חוזר מנכל (1).pdf נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים
7 בספט׳ 2021, 22:31 הקובץ המצורף טופס הודעה על הפסקת תמיכה לימודית לתלמידים חולים החוזרים.pdf נמחק על ידי ד ש מ-ילדים חולים

ישנים יותר | חדש יותר