הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

26 במרץ 2019, 23:49 דועא שומלי ערך את الصفحة الرئيسية
26 במרץ 2019, 23:48 דועא שומלי ערך את الصفحة الرئيسية
26 במרץ 2019, 23:46 דועא שומלי ערך את الصفحة الرئيسية
26 במרץ 2019, 23:44 דועא שומלי ערך את الصفحة الرئيسية
26 במרץ 2019, 23:43 דועא שומלי ערך את الصفحة الرئيسية
26 במרץ 2019, 23:43 דועא שומלי ערך את الصفحة الرئيسية
25 בפבר׳ 2019, 1:37 דועא שומלי צרף את שאלון לרופאי העיניים ומרפאות לראייה ירודה.doc ל-טפסים
19 בפבר׳ 2019, 1:02 דועא שומלי ערך את תכנית לימודים
19 בפבר׳ 2019, 1:01 דועא שומלי ערך את קישורים
19 בפבר׳ 2019, 0:55 דועא שומלי ערך את מבדקים
19 בפבר׳ 2019, 0:55 דועא שומלי צרף את תיק מורה מתמטיקה בכיתה מקדמת (7).doc ל-תכנית לימודים 5
19 בפבר׳ 2019, 0:55 דועא שומלי צרף את תלכ (1).docx ל-מבדקים 2
19 בפבר׳ 2019, 0:54 דועא שומלי צרף את קישור לתכניות המיצוי במתמטיקה בחטיבה קפ"ל אפשר גם אחרת מתמטיקה בהבנה ל-תכנית לימודים 5
19 בפבר׳ 2019, 0:53 דועא שומלי צרף את ישור למתמטיקה משולבת, בהתאם לתכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע ל-תכנית לימודים 5
19 בפבר׳ 2019, 0:45 דועא שומלי צרף את מסמך ההתאמות במתמטיקה לכתות יסודי.pdf ל-תכנית לימודים 5
19 בפבר׳ 2019, 0:44 דועא שומלי ערך את ספרי לימוד
19 בפבר׳ 2019, 0:44 דועא שומלי צרף את קישור לספר מתמטיקה בהבנה לתלמידים מתקשים כתה ז ל-ספרי לימוד 66
19 בפבר׳ 2019, 0:43 דועא שומלי צרף את חוזר מתמטיקה תשעה כולל רשימת ספרים.doc ל-ספרי לימוד 66
19 בפבר׳ 2019, 0:43 דועא שומלי ערך את מתמטיקה
19 בפבר׳ 2019, 0:43 דועא שומלי יצר את ספרי לימוד 66
19 בפבר׳ 2019, 0:42 דועא שומלי יצר את תכנית לימודים 5
19 בפבר׳ 2019, 0:39 דועא שומלי צרף את קישור לישומונים במתמטיקה לחטיבה וחטיבה עליונה ל-קישורים 6
19 בפבר׳ 2019, 0:38 דועא שומלי צרף את משימות אוריינות מתמטיות מתוקשבות לחט"ב ל-קישורים 6
19 בפבר׳ 2019, 0:37 דועא שומלי צרף את דפי עזר בגיאומטריה ל-קישורים 6
19 בפבר׳ 2019, 0:36 דועא שומלי צרף את מיפוי מבחן חשבון והנדסה - כיתה ב.xls ל-מיפויים 4